Ποινικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται και εκπροσωπεί ευπρόσωπα τους εντολείς του σε ποινικά Δικαστήρια κάθε βαθμίδας για ποινικά αδικήματα οικονομικής φύσεως όπως, απάτες, κλοπές, υπεξαιρέσεις, πλαστογραφίες, τοκογλυφίες, ακάλυπτες επιταγές, φορολογικές παραβάσεις, παραβάσεις ΓΟΚ, υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, ποινικές υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, αδικήματα αφορώντα καταδολίευση δανειστών. Επιπλέον αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε επιτυχώς δικονομικές ποινικές υποθέσεις, όπως εκπρόθεσμες εφέσεις, αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης ποινής, συγχωνεύσεις, μετατροπές, ακυρώσεις ποινικών διαδικασιών, μετατροπή ποινών σε δόσεις ή σε κοινωφελή εργασία κλπ, εκδόσεις κρατουμένων κλπ.

Διεύθυνση