Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ενασχόληση με υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα, ενασχόληση με συναινετικά διαζύγια, διαζύγια κατ αντιδικία, υποστήριξη υποθέσεων επιμέλειας, διατροφών και επικοινωνίας δικαστικώς. Υποθέσεις περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων (συμμετοχές σε αποκτήματα κλπ), υποθέσεις αφορώσες τις σχέσεις γονέων και τέκνων (δικαστικές και εκούσιες αναγνωρίσεις πατρότητας, προσβολές πατρότητας), υποθέσεις που αφορούν στη χορήγηση αδειών για μεταφορά γονιμοποιημένου γενετικού υλικού στο σώμα άλλης γυναίκας (παρένθετη μητρότητα) κλπ

 

Διεύθυνση