Μισθωτικές υποθέσεις

Μισθωτικές υποθέσεις

Κατάρτιση συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων για χρήση κατοικίας, ή για επαγγελματική μίσθωση, αγωγές από οφειλόμενα μισθώματα, διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης χρήσεως μισθίου, αγωγές που αφορούν στην οροφοκτησία, και γενικότερα υποθέσεις που άπτονται της διαδικασίας των μισθωτικών διαφορών.

Διεύθυνση