Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Έκδοση διαταγών πληρωμής, ανακοπές και αναστολές κατά διαταγών πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, δικαστική υποστήριξη αυτών, πλειστηριασμοί, ανακοπές κατά αυτών κλπ.

Διεύθυνση