Η σύνθεση του μισθού: Βασικός μισθός και επιδόματα

Ο μισθός είναι σύνθετη παροχή που αποτελείται από το βασικό μισθό και ορισμένες πρόσθετες μισθολογικές παροχές, τα επιδόματα. Τα επιδόματα καταβάλλονται και αυτά ως αντάλλαγμα της εργασίας, με τη χορήγησή τους όμως επιδιώκονται κάποιοι ειδικότεροι σκοποί στο πλαίσιο πάντα της σύμβασης εργασίας. Οι προϋποθέσεις χορήγησής τους εξαρτώνται από την αιτία και το σκοπό για τον οποίο καταβάλλονται και αυτές έχουν να κάνουν με τη προσωπική κατάσταση του εργαζομένου(π.χ. οικογενειακά επιδόματα), την υπηρεσιακή του κατάσταση(π.χ. επίδομα αρχαιότητας) και τις συνθήκες εργασίας(π.χ. επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης εργασίας κ.α.). Στην έννοια του βασικού μισθού περιλαμβάνονται και οι προσαυξήσεις που χορηγούνται με βάση την προϋπηρεσία του μισθωτού είτε γενικά στο επάγγελμα είτε στη συγκεκριμένη επιχείρηση ....

Διεύθυνση