Φορολογικές υποθέσεις

Φορολογικές υποθέσεις

Κατάθεση προσφυγών και αναστολών στα διοικητικά Δικαστήρια για φορολογικές υποθέσεις, καθώς επίσης και υποστήριξη αυτών στα ποινικά Δικαστήρια.

Διεύθυνση