Υποθέσεις ακινήτων

Υποθέσεις ακινήτων

Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων σε όλη την Ελλάδα για κατάρτιση συμβολαίων ή για έγγραφη βαρών επί αυτών. Παραστάσεις σε συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων για ιδιώτες και εταιρίες, ημεδαπούς και αλλοδαπούς.

 

Διεύθυνση