Εργατικές υποθέσεις

Εργατικές υποθέσεις

Από εξειδικευμένο συνεργάτη του γραφείου μας με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, αγωγές για διαφορές δεδουλευμένων, ακυρότητα απόλυσης και μισθούς υπερημερίας, εργατικά ατυχήματα κλπ πλήρης νομική υποστήριξη των εταιριών πελατών μας στις δικαστικές διενέξεις με τους εργαζομένους τους.

Διεύθυνση