Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Ασχολούμαστε με υποθέσεις που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου. Σύσταση και υποστήριξη ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, σε συνεργασία με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία στην Αμερική, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Εξωτερική νομική υποστήριξη εταιριών σε όλο το φάσμα των υποθέσεων που τις απασχολούν με την υποστήριξή τους δικαστικώς και εξωδίκως. Δικαστική διεκδίκηση αξιώσεων εταιριών από πελάτες τους με έκδοση διαταγών πληρωμής, σύνταξη και υποστήριξη αγωγών κλπ

Έρευνα εμπορικών σημάτων και κατοχύρωση σημάτων ημεδαπών, κοινοτικών και διεθνών. Υποστήριξη στις σχετικές διοικητικές επιτροπές, ενστάσεις κλπ

Πλήρης υποστήριξη αλλοδαπών εταιριών

Διεύθυνση